Spotkanie modlitewne 08.02.2018

Słowo dla wspólnoty:

2Kor 8,7-13

A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. 10 Tak więc udzielam wam rady, a to przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i działać. 11 Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość. 12 A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. 13 Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość.


Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Proście, a będzie wam dane.
 2. To nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
 3. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku.
 4. Ja jestem Bogiem żywym i prawdziwym, Mego głosu słuchajcie.
 5. Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem.
 6. Nie bójcie się. Wybrałem słabość, gdyż Moja moc objawia się w waszej słabości.

Z Pisma Świętego:

 1. A tych, którzy przynoszą owoc, oczyszcza, aby przynosili owoc obfitszy. (J 15,2b)
 2. Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. (Mt 18,12-14)

Słowa poznania:

 1. Do osoby, która jest zmuszona udawać, zachowywać się inaczej niż by chciała w relacji z bliską jej osobą. Chcę od Ciebie zabrać poczucie winy, które ktoś próbuje w tobie wzbudzić. Ta osoba, do której jest to słowo, trzymała dziś w ręku nierozpakowaną, nową paczkę herbaty w sklepie/w domu.
 2. Pan mówi do osoby, która ma jakąś ciężką sytuację życiową i której się wydaje, że nie ma już wyjścia. Spójrz na Mnie, zaufaj Mi, Ja pragnę ci pomóc!
 3. Jezus zabrał z serca kobiety niepokój; ta kobieta jest dzisiaj na spotkaniu.