Spotkanie modlitewne 07.09.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1. Przyszedłem, aby dać wam życie i to życie w obfitości.

2.Ja obmyłem cię z twoich win.

3.Kto we Mnie wierzy ten będzie spełniał czyny, które Ja spełniam Owszem jeszcze większych nad te dokona: Bo Ja idę do Ojca!

Słowa poznania:

1.Uciszam burzę w sercu osoby, która przyszła dziś na spotkanie pełna niepokoju. Ta osoba słysząc te słowa poczuje nagle coś dziwnego, ciepło, zimno, ból, mrowienie itp.

2. Słowo dla osoby, która trzymała dziś w ręku dzwonek lub słyszała dźwięk lub dzwonek widziała! Ja Jestem

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Ap 3:20
20. Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

J 9:8-12
8. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?
9. Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem.
10. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły?
11. On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem.
12. Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem.

Mt 8:10
10. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.

Łk 10:3
3. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.

Słowo dla Wspólnoty:

Mk 14:12-16
12. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?
13. I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim
14. i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?
15. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas.
16. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.