Spotkanie modlitewne 07.07.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Ja was złączyłem więzami miłości i wszystkie twoje drogi prowadzą do Mnie.

2.Oto Ja twój Pan, który cię wywiódł z niewoli grzechu.

3.Jestem tu!

4.A Ja Jestem pośród was i wołam! Czyż nie słyszycie głosu Mego!

5.Ja Jestem Drogą, Prawdą i  Życiem. Kto wierzy we Mnie będzie miał życie wieczne!

6.Biorę was pod Swoją obronę, obronę Matki Boga, jesteście Moimi dziećmi.

7.Tak jak Matka Boża przeprowadza dusze poprzez Mnie do Mojego Ojca, tak Ja was zapewniam że będzie Ona bardzo pomocna w uzyskaniu jedności Mojej wspólnoty w Bogu Ojcu!

8.To jest dobry wybór, że tu dzisiaj jestem. Bóg chciał bym Go dzisiaj uwielbił.

9.Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was.

10.Ja was powołałem, nie bójcie się, Jestem z wami!

Obrazy:

Obraz Jezusa w łodzi i słowa:,, Pokój Mój daję wam, nie tak jak daje świat, Ja wam daję”

Słowa z Pisma:

1.Jk 3:1-4
1. Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd.
2. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało.
3. Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.
4. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika.
2.Łk 7:31-35
31. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni?
32. Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali.
33. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: Zły duch go opętał.
34. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.
35. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.

3.Dz 18:5-10
5. Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem.
6. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan.
7. Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego „czciciela Boga”, imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi.
8. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.
9. W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz,
10. bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście.

Joz 13:1-8
1. Gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego: Jesteś stary, w podeszłym wieku, a pozostał jeszcze znaczny kraj do zdobycia.
2. Oto ten kraj pozostaje: wszystkie okręgi Filistynów i cały Geszur,
3. od Szichoru, na granicy Egiptu, aż do granicy Ekronu na północy uważa się za kraj kananejski; [kraje] pięciu władców filistyńskich z Gazy, Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu oraz Awwici,
4. na południu cały kraj Kananejczyków i od Ary, należącej do Sydończyków aż do Afeka i granicy Amorytów.
5. Następnie kraj Giblitów i cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u stóp góry Hermonu, aż do Wejścia do Chamat.
6. Wszystkich mieszkańców gór od Libanu aż do Misrefot-Maim, wszystkich Sydończyków Ja sam wypędzę sprzed Izraelitów. Tymczasem podziel kraj losem między Izraelitów na dziedzictwo, jak ci rozkazałem.
7. Teraz podziel ten kraj jako dziedzictwo między dziewięć pokoleń i pół pokolenia Manassesa: <od Jordanu aż do Wielkiego Morza na zachodzie ty im rozdasz; Wielkie Morze będzie ich granicą>.
8. Druga połowa pokolenia Manassesa, a z nią Rubenici i Gadyci otrzymali swoje dziedzictwo, które Mojżesz im nadał na wschód za Jordanem: < Mojżesz, sługa Pana, im dał: >

Słowo dla Wspólnoty:

Łk 7:31-35
31. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni?
32. Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali.
33. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: Zły duch go opętał.
34. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.
35. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.