Spotkanie modlitewne 05.10.2017

Słowo dla wspólnoty:

J 10,22-34

Chrystus – jedno z Ojcem

22 Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie. 23 Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. 24 Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» 25 Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
31 I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. 32 Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» 33 Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». 34 Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?


Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Najbliższe rekolekcje będą związane z silną walką duchową.
 2. Oto posyłam wam Mojego Syna.
 3. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ono należy do pokornych sercem.
 4. Co masz czynić, czyń prędzej.
 5. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
 6. Jak kropla w strumieniu wy jesteście we Mnie, a Ja w was.
 7. Pójdź za Mną.
 8. Bo słodkie jest Moje jarzmo i lekkie brzemię.
 9. Kto za mną idzie, nie zginie.
 10. Przyjdźcie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
 11. Tyś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
 12. Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.
 13. Do każdego kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyzna się Ojciec Mój, który jest w niebie.
 14. Oto kładę przed Tobą życie i śmierć. Po co wyciągniesz rękę – to będzie ci dane. Wybierz życie. Ja nim jestem.
 15. Bądź blisko, trwaj we Mnie. Ciebie wzywam, ciebie posyłam.

Z Pisma Świętego:

 1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
  a miłości bym nie miał,
  stałbym się jak miedź brzęcząca
  albo cymbał brzmiący. (1Kor 13,1)
 2.  A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? (Łk 18,7)

Obrazy:

 1. Człowiek wchodzi do błota, po czym wychodzi z niego, podnosi ręce do góry i pada krzyżem.
 2. Jezus obejmujący nasze stopy i Jezus na szczycie góry. Słowa: Uniżyłem się i zostałem wywyższony, tak i ty uniżony zostaniesz przeze mnie wywyższony.
 3. Serce w cierniowej koronie. Naprzeciw i wokół  niego ogromna ilość serc. Słowa: pójdźcie za Mną.

Słowa poznania:

 1. Jezus przychodzi z dużą mocą do serca kobiety tutaj obecnej, której serce zostało zranione przez osobę najbliższą.
 2. Dziewczyna/kobieta, która czuje jakby szła ciemną, mroczną, bardzo trudną drogą i która dziś usłyszała dużo złych słów o sobie. Pan Jezus prosi ciebie o twoją rękę. Ta osoba długo dziś myślała o sukience.