Spotkanie modlitewne 19.07.2018

Słowo do wspólnoty:

Ga 5,13-15
13 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! 14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 15 A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.


Słowa z nasłuchu:
Proroctwa:

 1. Oto Ja Bóg twój, który był, który jest i który będzie.
 2. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól straci smak na cóż się nada?
 3. Błogosławiony naród, który słucha Pana.
 4. Błogosławieni ci, którzy we Mnie trwają.
 5. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, bo beze Mnie nic nie możecie uczynić.
 6. Pan blisko tych, którzy Go wzywają.
 7. Rozsyłam was na cały świat, idźcie i nauczajcie.
 8. Choćbyś mówił językami aniołów, a miłości byś nie miał…

Z Pisma Świętego:

 1. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (J 13,14-15)

Obrazy:

 1. Biała Hostia w złotej monstrancji, na Niej początkowo dwie krople krwi, potem cała w tej krwi i do tego adres (J 13,4-6): wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?»
 2. Obraz krzyża, od którego biło światło i słowa: „wykonało się”.

Słowo poznania:

 1. Jezus pragnie uzdrowić prawe kolano kobiety obecnej na spotkaniu.