Spotkanie modlitewne 04.08.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.A oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

2.Odsuwam kamień do twojego grobu. Abyś mógł/mogła z niego wyjść na zewnątrz.

3.Wy jesteście moim Źródłem Wody Żywej, ten kto jest spragniony i utrudzony, niech przyjdzie do was i zaczerpnie z tego Źródła a Ja go pokrzepię!!! i uzdrowię!!!

4.Ja się po to narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie. Każdy, kto jest z Prawdy słucha Mojego głosu. Ty również jesteś do tego powołany.

5.Albowiem Jestem Bogiem hojnym- chcę objawiać Swoją hojność tak bardzo potrzebuję jednak do tego waszej pokory.Przez pokorę mogę obficie objawiać Moją hojność.

6.Panie Jezu dziękuję Ci za uzdrowienie i że całe życie Jesteś przy mnie i chronisz mnie. Dziękuję Ci Jezu!

7.Namaściłem cie i wybrałem. O cokolwiek prosić będziesz w imię Moje, Ja to spełnię.

 

Obrazy:

1.Obraz Jezusa, który namaszcza człowiekowi dłonie, robi na nich znak krzyża.

2.Pan Jezus ma przebite ręce i bok, pojawia się pośród uczniów i mówi: ,, Pokój wam!”. Rozmawia jak z Tomaszem w Ewangelii: Tomasz- Pan mój i Bóg mój! Jezus- uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś, błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli.

Taka myśl, że każdy z nas jest Tomaszem, a Pan przychodzi tu do nas i pragnie abyśmy jeszcze bardziej w Niego uwierzyli i nam błogosławi.

Słowa z Pisma:

Ga 5:22-23,25
22. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
23. łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.
25. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Słowo dla Wspólnoty:

2 Kor 12:14-18
14. Oto po raz trzeci zamierzam do was przybyć, a nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majętności, lecz rodzice dzieciom.
15. Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc, coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowany?
16. Zresztą niech będzie i tak: nie byłem dla was ciężarem, ale będąc przebiegłym, zdobyłem was podstępem.
17. Czy może oszukałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem?
18. Prosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata. Czy Tytus was oszukał? Czyż nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie tymi samymi śladami?