Spotkanie modlitewne 03.08.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Jam Jest Drogą i Prawdą i Życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie!

2.Nie bój się! Wystarczy ci sił, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem się w słabości doskonali.

3.Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Kto za Mną idzie, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne.

4.To Ja przychodzę ze Słowem, Miłością i Ogniem.

5.Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać i pagórki się zachwiać, ale Miłość Moja nie odstąpi od ciebie mówi Pan.

Słowa Poznania:

1.Pragnę uzdrowić osobę, która jest przykuta do wózka inwalidzkiego.

2.Do osoby, która miała dziś wykonywane badanie lekarskie. Potrzebuję twojej wytrwałości, cierpliwości aby cię wysłuchać.

Obrazy:

Jezus siedzący przy ognisku wraz z uczniami. Wszyscy są zwróceni w moją stronę. Jezus mówi: Chodźcie do nas, miejsca starczy dla wszystkich.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Mt 6:3-4
3. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
4. aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Słowo dla Wspólnoty:

J 18:33-35
33. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?
34. Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?
35. Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?
Łk 23:4-8
4. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
5. Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd.
6. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem.
7. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.
8. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego.