Spotkanie modlitewne 02.08.2018

Słowo dla wspólnoty:
Dz 19,27-29

27 Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze upadnie, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu». 28 Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć: «Wielka Artemida Efeska!» 29 Zamieszanie objęło całe miasto. Porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru.


Słowa z nasłuchu:
Proroctwa:

  1. Mamy kochać się całym sercem.
  2. Posyłam was abyście szli i owoc przynosili.
  3. Ja jestem Światłością świata. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie idzie do Ojca inaczej niż przeze Mnie.
  4. Wielki jak pustynia jest twój smutek. Ale Bóg zaleje ją strumieniem swoich łask. I zakwitnie pustynia jak najpiękniejszy ogród.

Z Pisma Świętego:

  1. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. (Ef 4,6-7)
  2. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 8,38-39)