Spotkanie modlitewne 01.09.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli.

2.Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem, nikt nie idzie do Ojca jak tylko przeze Mnie.

3.Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata- Jezus.

4.Uwierz że jesteś najukochańszą córką Moją i zawsze Będę cię kochał.

5.Ja Jestem Wodą Żywą, zaczerpnijcie a nie będziecie już pragnąć.

6.A oto Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

7.A Bóg dodawał im mocy przez cudowne znaki jakie im towarzyszyły.

8.Ja cię tu przyprowadziłem.

Obrazy:

1..Podnieś swoją głowę, już nie musisz się wstydzić! Ja Jestem przy tobie i podtrzymuję cię- mówi Pan.

Obraz Pana Jezusa, który podtrzymuje ciebie.

2.Biała owieczka zagubiona w ceglastym- murowanym labiryncie. Jezus, Dobry Pasterz zmierzający do tej owieczki. Słowa-Twoja wiara we Mnie może kruszyć mury.

3.Obraz dzieci zmoczonych od stóp do głowy w środku fontanny. Nie mogę wylać na ciebie pełni mojej łaski jeśli boisz się podejść blisko, być cały mokry, nie troszcząc się o ubranie, rzeczy, które posiadasz, wstydząc się tego przed ludźmi.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

1 Kor 12:4-7
4. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
5. różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
6. różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
7. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.

Jn 3:23
23. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili /tam/ ludzie i przyjmowali chrzest.

Jn 19:3-5
3. Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, królu żydowski! I policzkowali Go.
4. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy.
5. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek.

Ez 1:7-9
7. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca; lśniły jak brąz czysto wygładzony.
8. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza <i skrzydła> owych czterech istot –
9. skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie – nie odwracały się, gdy one szły; każda szła prosto przed siebie.

Słowo dla Wspólnoty:

Dz 26:1-9
1. Wolno ci mówić w swojej obronie – powiedział Agryppa do Pawła. Wtedy Paweł wyciągnąwszy rękę rozpoczął mowę obronną:
2. Uważam to za szczęście, że mogę dzisiaj bronić się przeciwko wszystkim zarzutom, jakie stawiają mi Żydzi, przed tobą, królu Agryppo,
3. który najlepiej znasz wszystkie zwyczaje i spory Żydów. Dlatego proszę, wysłuchaj mnie cierpliwie.
4. Wszyscy Żydzi znają moje życie. Od początku upływało ono wśród mego narodu w Jerozolimie.
5. Wiedzą o mnie od dawna – gdybyż chcieli zaświadczyć! – że żyłem według /zasad/ najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz.
6. A teraz stoję przed sądem, gdyż spodziewam się obietnicy, danej przez Boga ojcom naszym,
7. której spełnienia ma nadzieję doczekać się dwanaście naszych pokoleń, służących Bogu wytrwale we dnie i w nocy. Z powodu tej nadziei, królu, oskarżyli mnie Żydzi.
8. Dlaczego uważacie za nieprawdopodobne, że Bóg wskrzesza umarłych?
9. Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka.