Spotkanie modlitewne 01.03.2018

Słowo dla wspólnoty:

Łk 23,33-34a

33 Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 34 Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią».


Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.
 2. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
 3. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
 4. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Moja nigdy nie odstąpi od Ciebie – mówi Pan.
 5. Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie.
 6. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
 7. Ja jestem Chlebem Żywym. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, nie umrze na wieki.

Obraz:

 1. Obraz wodospadu, wielkiej wody. Oto czynię wszystko nowe, wylewam na was wodospad mojej łaski, niespotykanie ogromny.

Słowa poznania:

 1. Jezus pragnie uwolnić kobietę od lęku i opresji o swoje dziecko.
 2. Do osoby, która miała dzisiaj rozmowę telefoniczną lub rozmowę w cztery oczy, a ta rozmowa nie była dla niej przyjemna, Pan mówi:
  Nie lękaj się;
  Więcej wiary;
  Ja jestem z tobą!