Spotkanie modlitewne 06.01.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

2.Nie przyjdę mimo drzwi zamkniętych. Otwórz Mi.

3.Uczyniłem cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.

4.Bądźcie jak dzieci.

5.Wybrałem was abyście szli i owoc przynosili. Aby owoc wasz trwał.

6.Jeśli kto chce iść z tobą tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Jeśli chce twój płaszcz, oddaj i suknię.

7.Nie bój się, wierz tylko.

8.Nie lękajcie się. Trwajcie we Mnie.

Obrazy:

1.Obraz chrztu Pana Jezusa i słowa: Tyś jest Mój syn umiłowany/ moja córka umiłowana, w Tobie Mam upodobanie.

Słowo dla Wspólnoty:

Dz 21:2-6
2. Znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicji, wsiedliśmy i odpłynęliśmy.
3. Zobaczyliśmy Cypr i zostawiliśmy go po lewej ręce, a płynąc do Syrii, przybyliśmy do Tyru, tam bowiem miano wyładować okręt.
4. Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam siedem dni, a oni pod wpływem Ducha odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy.
5. Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. Na wybrzeżu padliśmy na kolana i modliliśmy się.
6. Pożegnaliśmy się wzajemnie: myśmy weszli na okręt, a oni wrócili do swoich domów.