Słowo na Rekolekcje Odnowy w Miłości Boga, Rotmanka – Jesień 2019.

Dz. 5; 12-16 Cuda czynione przez Apostołów

12 Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce Apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. 

13 A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. 

14 Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. 

15 Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. 

16 Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Rz.15, 16-19  

[ na mocy danej mi przez Boga łaski]

16 Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym. 

17 Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga. 

18 Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [wierze] słowem, czynem, 

19 mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego.