Słowo dla wspólnoty – 2018 r.

30.08. – Mt 12,13-15czytaj

23.08. – Mt 27,51-53 czytaj

09.08. – Ef 5,21 czytaj

02.08. – Dz 19,27-29czytaj

19.07. – Ga 5,13-15 czytaj

21.06. – 1Tes 5,12-14 czytaj

05.04. – 1Kor 6,2-3czytaj

15.03. – Rz 3,1-4czytaj

08.03. – J 7,37-39czytaj

01.03. – Łk 23,33-34aczytaj

22.02. – Mt 22,41-46 – czytaj

15.02. – J 1,1-8czytaj

08.02. – 2Kor 8,7-13czytaj

25.01. – J 8,51-55 czytaj

18.01. – J 1,19-34czytaj