Ślady stóp na piasku

(Na podstawie opowiadania Margaret Fishback Powers „Tootprints”, 1964)

Teresa Zajewska

Śniłam raz sen dziwny, szczęśliwy.
Sceneria, jak w życiu prawdziwa.
Otóż nadmorską plażą słoneczną
Szłam z Panem, Bogiem mym żywym.

On mi me życie całe przywodził
Jak w filmie, przed oczy moje.
Były tam chwile miłe i trudne,
Radości i niepokoje.

Zawsze był ze mną, kroczył koło mnie,
Ślady stóp swoich zostawiał
I w każdym trudzie i doświadczeniu
Do mojej duszy przemawiał.

Patrzę na piasek i ze zdziwieniem
Dostrzegam ślady me wierne
I pytam Pana, gdzie był On wtedy,
Gdy był potrzebny niezmiernie.

Dlaczego samą sobie zostawił,
Nie wspierał w drodze, zemdlonej.
On na to: Gdy byłaś w najcięższym smutku
Ja niosłem cię w swoich ramionach.

Morze