Poczucie masz humoru – Pokój i dobro

Nagrania pochodzą z płyty wydanej przez Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów.

Poczucie masz humoru

Intro

Psalm 69

Błogosławione niech będzie

Lwów niewyszczotkowane grzywy

Chleba naszego powszedniego

Litania pokory

On jest Panem historii twej

Hymn krwiodawców

Ona nigdy nie ustaje

Wieszczów psalmy

Rycerz Chrystusa

Synu oto Matka Twoja

Miłość

Nabieraj mocy w łasce