Największa jest miłość – AGAPE i Cezary Paciorek

Nagrania pochodzą z płyty wydanej przez Stowarzyszenie Muzyczne „AGAPE” w 1998 r.

Największa jest miłość

Największa jest miłość

Ja jestem światłością świata

Przyjdźcie do mnie

Oto słowo

Żywe jest słowo Boże

Póki mego życia

Nie ścigaj się z miłością

Śpiewajcie Panu

Jam jest życia chleb

Duchu Prawdy

Błogosław duszo moja Pana

Oto stoję u drzwi

O, piękna, piękna

Nie będę już łaknął

Jezus Chrystus będąc bogaty

Przystąpcie do Pana

Jezus Chrystus wczoraj i dziś