Monika i Karol. Uzdrowienie z glejaka.


„W trakcie kolejnych badań kontrolnych mój neurolog był w szoku. Przeglądał płytkę z rezonansem przez pół godziny, po czym stwierdził, że nie może doszukać się komórek nowotworowych.”

Panie Jezu, tylko Ty potrafisz czynić takie rzeczy, tylko Ty tak po prostu potrafisz anulować wyrok śmierci…