Modlitwa za Ewelinę

Ewelina z naszej Wspólnoty Źródło Wody Żywej jest bardzo chora. Modlimy się o jej uzdrowienie za pośrednictwem Antonietty Meo. Proszę Was wszystkich, którzy wejdziecie na tę stronę, o modlitwę za Ewelinę.

Antonietta_Meo_LO Boże, Ojcze pokornych,
dziękujemy Ci,
że poprzez Antoniettę Meo,
dałeś nam żywy obraz
Twojej Miłości i Mądrości
objawionej nam małym

Ty, który dałeś jej łaskę
bycia jednością w krzyżu Pana Jezusa
i siły i radości w cierpieniu,
uczyń ją błogosławioną  również teraz tu na ziemi,
aby była dla wszystkich
światłym przykładem
wierności Ewangelii,
obdarz nas jej prostą  i żarliwą miłością
do Eucharystii i Kościoła;
wyjdź na spotkanie naszej biedy
i przez jej wstawiennictwo,
według Twojej Świętej Woli,
Daj Ewelinie łaskę uzdrowienia z jej choroby nowotworowej
z zaufaniem Ciebie prosimy.
Amen

Modlitwa za Ewelinę, która miała miejsce w kościele św. Joachima i Anny – Gdańsk 25.11.2014 r.: