Modlitwa św. Hildegardy z Bingen do Ducha Świętego

 Duch św. przez  świętą mistyczkę opisywany jest jako ożywiająca wszystko siła, będąca także przyczyną ruchu. Jest to siła podtrzymująca i odnawiająca życie. Wizjonerka określa Ducha św. jako „życie życia” wszelkiego stworzenia, ożywiciela dusz. Duch św. jest także źródłem wiary i twórczego natchnienia naukowców i poetów również daru proroczego. Wg Hildegardy Duch jest wewnętrznym nauczycielem, który uczy odróżniać dobro od zła, pomaga rozwijać się cnotom kardynalnym i teologalnym. Oto słowa jej pieśni:

Hildegarda

O ogniu Ducha Pocieszyciela,
O życie życia wszelkiego stworzenia
Jesteś święty namaszczając niebezpieczne złamania
Jesteś święty oczyszczając cuchnące rany.
O tchnienie świętości,
O płomieniu miłości,
O słodki smaku w piersiach
I wylewność serc w aromacie cnót.
O źródło przeczyste,
w którym ukazuje się , że Bóg
Gromadzi błądzących
I szuka zagubionych.
O pancerzu życia
I nadziejo  zespolenia  wszystkich członków,
O pasie honoru:
Ocal błogosławionych.
Uchroń tych, którzy uwięzieni przez nieprzyjaciela
I rozwiąż więzy tych, których moc Boża chce uwolnić.
O drogo najpotężniejsza,
Która wszystko przenikasz
Na wysokościach niebios i ziemi
I we wszystkich otchłaniach.
Ty wszystko jednoczysz i gromadzisz.
Dzięki Tobie płyną chmury, unosi się eter,
Kamienie mają wilgoć,
Wody tworzą potoki,
A ziemia wydaje zieleń.
Ty zawsze kształcisz uczonych,
Uszczęśliwiasz dzięki inspiracji mądrości.
Niech będzie Ci chwała, który jesteś dźwiękiem chwały
I rozkoszą życia, nadzieją  i honorem potężnym
Ofiarowany darze światła.

Tłumaczenie: dr Małgorzata Kowalewska  „Bóg – kosmos – człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen”

Św. Hildegarda i mnich Volmar

Św. Hildegarda i mnich Volmar spisujący jej wizje.