Kurs prowadzenia modlitwy charyzmatycznej – 24-26.09.2015 r.

W dniach 24-26 września 2015 r. w sali modlitewnej Wspólnoty Źródło Wody Żywej w Nowym Porcie odbędzie się kurs prowadzenia modlitwy charyzmatycznej. Kurs poprowadzi ks. Waldemar Grzyb. Kurs jest wyłącznie dla członków Wspólnoty Źródło Wody Żywej. Rozpocznie się w czwartek o godz. 18.00 mszą św. w kościele. Szczegółowy plan Kursu zostanie dostarczony członkom Wspólnoty w późniejszym czasie.

Ks. Waldemar Grzyb jest egzorcystą w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W roku 2012 i 2014 prowadził w Gdańsku warsztaty charyzmatyczne.

ks. Waldemar Grzyb

Posłuchajcie z jakim ogniem o posługiwaniu charyzmatami mówi ks. Waldemar Grzyb. Naprawdę warto znaleźć czas.

Zobaczcie jaka była atmosfera na warsztatach charyzmatycznych w 2014 r. – galeria warsztatów 2014.