Elementarz ks. Twardowskiego

Co świadczy o potędze miłości? To, że nie można jej nakazać. Wszechmogący Bóg, dając człowiekowi wolną wolę, sam sobie stworzył dramat. Nie można miłości narzucić, nie może kazać siebie kochać. W tym leży istota danej nam wolnej woli, która jest stałym pytaniem: czy chcesz kochać, czy wybierasz miłość? Miłość trzeba świadomie wybrać i nikt do miłości zmusić nie może. Miłość jest stałym wybieraniem. Miłość jest tak wielka, że aż Bóg o nią prosi.

Kanion