Duchu Święty natchnij mnie

Duchu Święty – natchnij mnie,
Miłości Boża – pochłoń mnie.
Na właściwą drogę – zaprowadź mnie.
Maryjo Matko, spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa,
zachowaj mnie. Amen.

O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Ciebie, oświecaj, prowadź, umacniaj i pocieszaj mnie, pouczaj, co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen.