Spotkanie modlitewne 27.07.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.

2.Posyłam was: idźcie do dzieci, które poginęły. Namaszczajcie ich Duchem Świętym, ratujcie ich od śmierci.

3.Przyjmijcie Ducha Mego!

4.Miłością Moją będę was umacniał.

5.Ja Jestem jedynym źródłem życia, beze Mnie umierasz i nie ma w tobie życia. Przyjdź do Mnie! Jezus wzywa nas do codziennej eucharystii i odnawia Jego obecność w Najświętszym Sakramencie

 

Słowa Poznania:

1.Do osoby, która dziś czytała bądź rozważała Mękę Pana Jezusa: Przychodzę do twojej prośby związanej z dzieckiem.

 

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

J 3:12
12. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?

Słowo dla Wspólnoty:

Łk 12:49-53
49. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.
50. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
51. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.
52. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu;
53. ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej.