Tydzień 5 dzień 3

KIM JEST DUCH ŚWIĘTY?

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie i patrzą na ciebie z miłością. W modlitwie uświadom sobie Ich obecność.

Pismo Święte: Przeczytaj tekst z Pisma Świętego J 14, 15-17. Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy:

     Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś bedę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha Świętego, który buduje twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz się modlił o Jego nowe wylanie.

Punkty do modlitwy. 

  1. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Pocieszyciel to ten, który wspiera, broni, ochrania, prowadzi, a szczególnie ten, który błaga w sprawach innych ludzi. Jezus jest moim Pocieszycielem. On zapewnia mnie, że inny Pocieszyciel jest również ze mną i że wkrótce na nowo przyjdzie do mnie. On u was przebywa i w was będzie.
  2. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Słowo „świat” ma tutaj negatywne znaczenie i oznacza świat grzechu, świat, któy odwrócił się od Boga, któy odrzucił Jezusa, kiedy przyszedł i nadal Go odrzuca i ignoruje. Pragniemy uniknąć tego świata grzechu, gdyż oddala nas on od Boga. Ten świat nas kusi, to jego mamy na myśli, mówiąc, że pokusa pochodzi ze świata, z ciała i od szatana. Ten świat odrzucamy wraz z grzechem i szatanem, byśmy mogli znać Jezusa i by Jego Duch mógł w nas żyć.
  3. Duch Święty jest Duchem Prawdy i naszym Pocieszycielem. Jest też przede wszystkim mocą Bożej miłości. Anioł powiedział Maryi: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Jest to typowy żydowski paralelizm. Oznacza to, że „Duch Święty” jest „mocą Najwyższego”. Jezus chodził w mocy Ducha Świętego. On też powiedział uczniom, by pozostali w mieście, aż będą przyobleczeni mocą z wysoka. Duch Świety daje mi siłę, i da mi jej jeszcze więcej, bym lepiej poznał Jezusa, bym kochał Go i innych mocniej, wierniej Go naśladował i służył Mu lepiej służąc moim braciom i siostrom.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.

Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy. Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce w Tobie wiadomym czasie. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Jezu, spraw, bym lepiej Cię poznał.