Tydzień 4 dzień 2

JEZUS JEST PANEM WSZYSTKIEGO

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Przywitaj Ich w krótkiej modlitwie.

Pismo Święte: Przeczytaj tekst z Pisma Świętego Kol 1, 15-20

     On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, która jest obecna przy tobie, by modliła się o łąskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować. Proś Jezusa o tę samą łaskę.

Punkty do modlitwy. 

  1. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Każda rzecz, wszystko zostało stworzone przez Jezusa. Słowa te oznaczają, że wszystko, co istnieje zostało stworzone przez i dzięki zmartwychwstałemu Jezusowi. On wszystko podtrzymuje przy życiu. On nieustannie na nowo daje życie. On jest naprawdę Panem, nie dlatego, że Bóg Ojciec namaścił Go na Pana, ale dlatego, że bez Niego nic by nie istniało. Również i ty.
  2. On jest pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Jezus pierwszy, przed każdym z nas, odwiedził świat przyszły, tworząc go poprzez swoje zmartwychwstanie. On dla każdego z nas przygotował tam miejsce. Dla ciebie również. Więc Jezus jest Panem nieba i ziemi.
  3. Trony, Panowania, Zwierzchności, Władze. Jezus jest Panem tego wszystkiego. Czym są te pojęcia? Nikt tego tak naprawdę nie wie. Oznaczają rzeczywistość nie odkrytą przez nas, tajemniczą, ale jednocześnie są znane Jezusowi i znajdują się pod Jego panowaniem. Niczego nie muszę się lękać, nawet tego, czego teraz nie wiem, nie rozumiem. Jezus jest Panem tego wszystkiego, czego nie rozumiem, moim Panem, Panem mojego życia.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, Matko mojego Pana, Pana wszystkiego, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, mocniej Go kochać i wierniej naśladować. Pomóż mi zawsze wyznawać i ogłaszać Jezusa jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela.

Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem i Panem wszystkiego. Naucz mnie jak poznać Cię bliżej, kochać mocniej, wierniej naśladować. Spraw, bym zawsze traktował Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Niechaj dzień po dniu bliżej Cię, Panie Jezu, poznaję, goręcej kocham i wierniej naśladuję.