Tydzień 2

MIŁOŚĆ BOGA DO MNIE

     Jaką Osobą jest Jezus? Pełną miłości. Możemy to zobaczyć w Ewangeliach. Mówią one, że na tydzień przed ukrzyżowaniem Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy. Ludzie krzyczeli z radości. Obcinali gałązki z drzew i machali nimi witając Jezusa. Zdejmowali płaszcze i kładli na drodze, by osiołek mógł po nich przejść. Wołali: „Hosanna Synowi Dawida”. Tłum w Jerozolimie oszalał z radości, gdy Jezus wjeżdżał do miasta.

Arcykapłani i uczeni w Piśmie mówili Jezusowi, by uciszył i uspokoił tłum, gdyż wymknął się on spod kontroli. Jezus im odpowiedział, że jeżeli oni umilkną, kamienie na drodze wołać będą.

Dlaczego tłum zachwycił się Jezusem? Ponieważ był i jest osobą kochającą. Ma serce przepełnione miłością.

Jednocześnie serce pełne miłości jest ciche i pokorne. Ona woła nas – nas wszystkich i każdego z osobna. Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Potem dodaje: Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Jezus przywołuje obraz dwóch wołów wspólnie ciągnących jarzmo. On pragnie, byś złączył się z Nim tak, jak złączone są dwa woły ciągnące wspólnie ciężar. Obiecuje też swoją pomoc. Kiedy dwa woły pracują razem, jeden z nich , ten silniejszy, jest zawsze trochę z przodu biorąc na siebie większy wysiłek.

Kiedy rozpoczniesz pracę razem z Jezusem wszystko stanie się łatwiejsze i lżejsze, bo On będzie z tobą. On cię kocha.

Kocha cię osobiście. Mówi do ciebie po imieniu. Potraktuj Jego słowa poważnie.