Tydzień 2 dzień 3

JEZUS JEST MIŁOŚCIĄ

Stań w obecności Boga. Uświadom sobie obecność Jezusa i Maryi, którzy patrzą teraz na ciebie z miłością.

Pismo Święte: 1 Kor 13, 4-11

     Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się kończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Łaska, której pragnę. Zrozumienie miłości Jezusa do mnie osobiście.

Punkty do modlitwy.

Jak Jezus mnie kocha? Pierwszy List św. Pawła do Koryntian opisuje tę miłość:

Miłość jest cierpliwa i łaskawa.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku.
Miłość nie unosi się pychą, nie jest szorstka.
Miłość nie upiera się przy swoim.
Miłość nie unosi się gniewem, nie obraża się.
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli z prawdą.
Miłość wszystko znosi.
Miłość wszystkiemu wierzy.
Miłość we wszystkim pokłada nadzieję.
Miłość wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustanie.

Wiemy, z Nowego Testamentu, że Bóg jest Miłością i że Jezus jest Miłością. Jeżeli Jezus jest Bogiem, a Bóg jest Miłością, mogę więc wyciągnąć teologiczny wniosek, że Jezus jest Miłością. I jeżeli Jezus jest Miłością mogę wtedy zastąpić słowo „miłość” słowem „Jezus” w powyższym tekście.

Co mi to da? Obraz Jezusa, który mnie kocha. Jak Jezus mnie kocha? Oto odpowiedź:

Jezus jest cierpliwy i łaskawy.
Jezus nie zazdrości, nie szuka poklasku.
Jezus nie unosi się pychą, nie jest szorstki.
Jezus nie upiera się przy swoim.
Jezus nie unosi się gniewem, nie obraża się.
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli z prawdą.
Jezus wszystko znosi.
Jezus wszystkiemu wierzy.
Jezus we wszystkim pokłada nadzieję.
Jezus wszystko przetrzyma.
Jezus nigdy nie ustanie.

Poniższą modlitwę możesz przeczytać na końcu. Możesz też przeczytać ją powoli wcześniej budując swoją relację z Jezusem poprzez modlitwę. Przeznacz trochę czasu, by trwać w ciszy przed Bogiem, możesz wtedy powtarzać słowo lub zdanie z tej modlitwy powoli, by uniknąć rozproszeń. Bądź skupiony na Panu Jezusie.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, proszę, byś dla mne wyprosiła u Jezusa łaskę głębszego poznania i zanurzenia się w miłości, jaką Twój Syn ma dla mnie.

Panie Jezu, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, proszę, byś zasadził głęboko w moim sercu wiedzę i przekonanie o tym, jak bardzo mnie kochasz i że Twoja miłość jest bezwarunkowa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie sił wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości ukorzenieni i ugruntowani (…) zdołali poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę (Ef 3,14-19).

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Twoja miłość, Jezu, nigdy nie ustanie.