Tydzień 1 dzień 4

MARYJA ODWIEDZA ŚWIĘTĄ ELŻBIETĘ

Stań w obecności Boga. Jezus jest teraz przy tobie poprzez swoją miłość do ciebie; Maryja jest również obecna. Zmów krótką modlitwę, aby stanąć w obecności Maryi i Jezusa.

Pismo Święte: Przeczytaj powoli fragment z Pisma Świętego Łk 1,39-56

     W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszałą pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziałą: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka Mojego Pana przychodzi do mnie ? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

     Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Punkty do modlitwy.

  1. Dziecię Jezus, które Maryja nosiła w swoim łonie wypełniło Ją Duchem Świętym. Jezus żyje w moim sercu i posyła mi Ducha Świętego. Jeżeli możesz dziś przyjąć Komunię świętą, twoja modlitwa mogłaby być przygotowaniem, wraz z Maryją, na przyjęcie Jezusa. Jeden z pisarzy starożytnego Kościoła powiedział: „Pijemy Ducha Świętego z serca Jezusa”. Czas po Komunii świętej jest czasem szczególnym, w którym Duch Święty wypłnia nas sobą..
  2. Magnificat – modlitwa uwielbienia Maryi – może być źródłem twojej modlitwy. Możesz wyśpiewać go wraz z Maryją.
  3. Święta Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, kiedy odwiedziła ją Maryja nosząca w swym łonie Dziecię Jezus. Możesz teraz mówić do Jezusa – obecnego w twoim sercu – lub trwać w ciszy w Jego obecności.

 Modlitwa końcowa.

     Maryjo, moja Matko, naucz mnie, jak zawsze trwać w obecnośąci Twego Syna, Jezusa. Prowadź mnie, bym stał się znakiem Jego obecności dla wszystkich, których spotkam.

     Jezu, udziel mi łaski świadomości, że jesteś zawsze obecny przy mnie i we mnie. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

     Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.