Spotkanie modlitewne 8.10.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Mk 2, 7-13

«Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? 10 Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: 11 Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». 12 On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego».
13 Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Jam Jest, który was pokochał, wybrał.

2.Ja jestem. W biciu twojego serca – jestem, gdy wyciągasz do Mnie swe ręce i wołasz – jestem. Słyszę twoje wołanie, bo nigdy cię nie opuściłem.

Słowa poznania:

1.Mówię do osoby, która czuje, że znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Dałem Ci znak coś co jest związane z kolorem czerwonym. To znak tego, że jestem z Tobą w tej sytuacji i że cię z niej wyprowadzę, z ciemności do światła. Potrzebuję Twojego zaufania i wytrwałości.

2.Bóg dał odczuć pewnej osobie, że kładzie Swoje Dłonie na jej ramiona na znak tego, że chce uzdrowić jej kolana i mówi do tej osoby: kocham Cię jak nikogo innego na tym świecie.

Obrazy:

1.Brukowana ulica, środkiem idzie grupa ludzi – to jesteśmy my. Na przedzie grupy idzie radosny Pan Jezus. Mówi do nas: Ja was posłałem i Ja was poprowadzę.

2.Nasza sala napełniona światłem. Zło nie ma do nas dostępu.

Słowa z Pisma:

1.Iz 14, 14: „Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego.”

2.Jk 1, 2-4: „Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.”