Spotkanie modlitewne 26.10.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Mt 17, 1-8

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz słowo a będzie uzdrowiona dusza moja.

2.Idźcie drogą prawdy.

3.Pokój mój niosę wam, pokój mój daję. Nie tak jak daje świat – Ja wam daję.

Słowa poznania:

1.Pan Jezus mówi szczególnie do jednej osoby: „Przebacz im bo oni nie wiedzą co czynią”.

Obrazy:

1.Obraz jasnego strumienia przez który mamy przejść. Nie ma mostu, ale ufając możemy iść. Tam czeka Bóg.

2.Obraz płomienia, który za chwilę może zgasnąć. Pan Jezus osłania Swoimi Dłońmi ten płomyk. Jest to obraz do osoby tu obecnej, która odczuwa strach i bardzo się martwi. I słowa: „Nie bój się, Ja Jestem z Tobą i osobiście Ciebie ochronię”.