Spotkanie modlitewne 25.05.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.To nie wy Mnie wybraliście ale Ja was wybrałem.

2.Ja Pan namaściłem cię i wybrałem abyś ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom- wolność, byś przygotował drogę Swemu Bogu.

3.Kocham cię. Jesteś Moim synem umiłowanym.

4.Błogosławię wam. Moimi jesteście.

5.Jestem tu. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.

6.Ja Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

7.Ja Jestem twym lekarzem.

8.Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

9.Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

10.Chcę, żebyś dał mi się poprowadzić, jak małe dziecko. chcę od ciebie więcej.

Słowa Poznania:

1.Jest tutaj kobieta z torbą z podszyciem w kratkę. Pan chce Ciebie leczyć z choroby związanej z nosem.

2.Pan twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia. uniesie się weselem nad tobą, wzniesie okrzyk radości.

Obrazy:

1.Obraz stacji wiejskiej, nadjeżdżającego pociągu i dziecka siedzącego na stacji. Słowa: ,,dziecko zabieram cię we wspaniałą podróż”

Słowo dla Wspólnoty:

2 Kor 9:1-5
1. O posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuję wam pisać.
2. Znam bowiem waszą gotowość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków: Achaja gotowa jest już od zeszłego roku. I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa.
3. Posłałem zaś braci, aby pod tym względem nie była daremna nasza chluba z was, abyście – jak to już powiedziałem – byli gotowi.
4. Gdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i gdyby stwierdzili, żeście nie przygotowani, zawstydzilibyśmy się my – nie chcę już mówić, że i wy – z powodu takiego stanu rzeczy.
5. Uważałem przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem.