Spotkanie modlitewne 23.03.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Mt 9, 9-13

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim. 10 Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. 11 Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» 12 On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. 13 Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Słowo z nasłuchu:

1.Ja jestem pośród was.

2.Powołałem was, abyście szli i owoc przynosili.

3.Siejcie słowo Moje, a plon będzie obfity.

4.Prawda jedyna, to prawda Jezusa z Nazaretu.

5.Jestem z wami.

6.Nie lękajcie się.

7.Beze Mnie nic uczynić nie możecie.

8.Moje serce jest otwarte dla każdego z was. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię.

9.Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię.

10.Módlcie się, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

11.Daję ci nowe życie w Twojej chorobie.

12.Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo Niebieskie.

13.Nie ustawajcie w modlitwach, daję wam moc czynienia dobra.

14.Jestem z wami, idźcie i nauczajcie.

15.Nie lękajcie się.

16.Ja was wybrałem spośród wielu, abyście szli i owoc przynosili.

17.Nawracajcie się.

18.Nie bójcie się, Ja jestem z wami.