Spotkanie modlitewne 21.06.2018

Słowo dla wspólnoty:

1Tes 5,12-14

12 Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. 13 Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój! 14 Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi!


Słowa z nasłuchu:
Proroctwa:

 1. To Ja was wybrałem. Jestem z wami. Błogosławię wam.
 2. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szat jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.
 3. Potrzebuję waszej wiary, aby was uzdrowić.
 4. Duch Mój na was spoczywa.
 5. Pan blisko tych, którzy Go wzywają.

Z Pisma Świętego:

 1. Moc wiary

  Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna. (Łk 17, 5-6)

 2. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. (Mt 28, 1-4)

Obrazy:

 1. Okno, które się samo otwiera i wylatują z niego białe gołębie. Pan Jezus posyła nas w świat, nie wylatujemy sami, jest z nami obecna Jego łaska o ogromne błogosławieństwo.
 2. Obraz strzelistego okna w świątyni i człowieka klęczącego, światło z okna rozświetla i otacza tą osobę. Słowa: „Ja rozświetlę twoje życie”.
 3. Obraz Jezusa z podniesionymi do góry rękami w świetlistym obłoku. Słowa: Dzieci moje błogosławię wam z całego serca.

Słowo poznania: 

 1. Jest tu osoba, której praca ma związek z morzem; Pan Jezus pragnie przychodzić do Ciebie z darem uzdrowienia.