Spotkanie modlitewne 18.08.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Nie bój się mała trzódko gdyż spodobało się Ojcu Niebieskiemu dać wam Królestwo Niebieskie.

2.Twoja miłość jak ciepły deszcz… To co teraz czujesz to moja miłość, z której przychodzę do ciebie.

3.Tak jak glina jest w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku.

4.Jesteś jak lilia biała, nie musisz troszczyć się o nic, Ja troszczę się o ciebie.

5.Syn człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów.

6.Ogłaszam Rok Łaski od Pana: niewidomi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, więźniowie odzyskują wolność.

7.Ojcze, w Twoje ręce składam Ducha Mojego.

8.Ja Jestem Bogiem wszechmocnym! Czy myślisz, że jest dla Mnie coś niemożliwego? Coś czego nie mógłbym uczynić? Złóż całą swą nadzieję we Mnie.

Słowa Poznania:

1.Jezus przychodził dziś albo pragnie przychodzić do osoby, której brakowało miłości ojca. Mówi do tej osoby, że wypełnia lukę- tęsknotę za miłością ojcowską tej osoby. Znakiem dla tej osoby jest zabawka drewniana- konik drewniany na biegunach jako znak rozpoznawczy dla tej osoby.

Obrazy:

1.Obraz Białego Baranka pośród zieleni- trawy i drzew.

2.Obraz Jezusa nauczającego w synagodze: ogłaszam Rok Łaski od Pana.

3.Obraz Jezusa przechadzającego się po polach zboża, On dotyka kłosów i słowa- po owocach ich poznacie.

4.Obraz rozpostartej płachty płótna, zawieszonej nad nami. Związane z czterech stron supłami jest luźno zawieszone nad nami (naszą wspólnotą). Wewnątrz niej są różne rzeczy- serce, owoce… obfitość darów- Ta płachta (obrus) z darami wisi nad naszą wspólnotą.

Słowo dla Wspólnoty:

Hbr 8:1-7
1. Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach,
2. jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.
3. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował.
4. Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa.
5. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś – mówi – abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze.
6. Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.
7. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie /przymierze/.

Słowo dla Eweliny, wybrane podczas modlitwy za nią w kaplicy:

1 Tes 5:23-24
23. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
24. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.