Spotkanie modlitewne 18.06.2015 r.

Słowo z nasłuchu:

1.Ja Jestem Bogiem i nie ma innego.

2.Ja Jestem Pan, twój Bóg. Wyrwałem Cię z niewoli i dałem ci nowe życie. Pójdź za Mną.

3.Przyszedłem do Was w chlebie.

4.Ja na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości.

5.Oto posyłam Was jak owce między wilki. Ale Moja chwała wam towarzyszy. Jestem z wami dziś i zawsze. Jesteście ludem posłanym, namaszczonym. Wyprowadziłem was z ciemności grzechu abyście ogłaszali wolność zniewolonym , będącym w grzechu.

6.Ja Jestem twoją mocą i siłą, niczego nie musisz się lękać.

7.Kto zaczerpnie ze źródła wody żywej będzie żyć wiecznie.

8.Czy twoje serce czuło kiedyś za kimś wielką tęsknotę? Moje serce tęskni za tobą nieporównywalnie bardziej, mówi Pan. Bóg przychodzi do kilku osób z doświadczeniem jak bardzo tęskni za nimi.

9.Ty jesteś moim dzieckiem, ja jestem twoim Tatą. Ufaj mi a hojnie cię obdaruję.