Spotkanie modlitewne 18.01.2018

Słowo dla wspólnoty:

J 1,19-34

Świadectwo Jana Chrzciciela

19 Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», 20 on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». 21 Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!» 22 Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 23 Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz». 24 A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. 25 I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» 26 Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 27 który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». 28 Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
29 Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 31 Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 32 Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. 33 Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. 34 Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».


Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Jam jest Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 2. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.
 3. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
 4. Ja przyszedłem, aby ogień rzucić na ziemię.
 5. Jezus widzi Twój ból i cierpienie, On teraz cię dotyka i przemienia.
 6. Teraz ja będę twoim Bogiem i będę Ci błogosławił.
 7. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
 8. Ty światło dnia wszedłeś w moje ciemności.
 9. Nie lękajcie się!

Z Pisma Świętego:

 1. Na żądane przez nich ustępstwo zgoła się jednak nie zgodziliśmy, aby dla waszego dobra przetrwała prawda Ewangelii. (Ga 2,5)

Obraz:

 1. Duch Święty zstępujący jak gołębica. Potem: jakby Pan Jezus przyjmujący chrzest i słowa: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.

Słowo poznania:

 1. Do osoby, która dziś przejeżdżała tunelem i miała jakieś nietypowe zdarzenie z wodą. Chcę przyjść do twojego domu, aby uzdrowić, naprawić wszystko to, co jest w nim twoim smutkiem, problemem.