Spotkanie modlitewne 11.05.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

2.nie bój się, wypłyń na głębię.

3.Potrzebuję wiary żebym mógł działać.

4.Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem.

5.Ja Jestem DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.

6.Kto idzie za Mną nie umrze, ale będzie miał życie wieczne.

Słowa Poznania:

1.Chcę obdarować w sposób szczególny osobę pracującą przy produkcji gazet lub która miała dziś dziwne zdarzenie związane z gazetą.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

J 1:23
23. Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.

Słowo dla Wspólnoty:

Łk 1:5-15
5. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.
6. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.
7. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
8. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem,
9. jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia.
10. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia.
11. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia.
12. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
13. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
14. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.
15. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym.