Spotkanie modlitewne 05.04.2018

Słowo dla wspólnoty:

1Kor 6,2-3

Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne!


Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Przyszedłem żeby wam pomóc. To Ja będę prowadził te rekolekcje. Nie lękajcie się, oddajcie mi tylko wasze serca i ręce do pracy.
 2. Błogosławię wam wszystkim, którzy wzywają Mojego Imienia.
 3. Moje słowo jest żywe. Uwierz w nie.
 4. Jezus mówi: Jedynym naczyniem, którym możecie czerpać Moje Miłosierdzie, także dla innych, jest ufność.
 5. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.
 6. Tyś Mój syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie.
 7. Jestem tu, baranki Moje tu są, które bardzo kocham. Błogosławieni, którzy gromadzą się tu w Moje Imię.

Z Pisma Świętego:

 1. jezioro burzyło się od silnego wichru. (J 6,18)
 2. Gdy tłumy to zobaczyły, ogarnął je lęk i chwaliły Boga za to, że dał ludziom taką moc. (Mt 9,8)
 3. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka. (Ap 7,14b)
 4. Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą! (Rz 3,3-4a)

Słowo poznania:

 1. Do osoby, która miała w tym tygodniu ścinane włosy. Wiem jak bardzo mnie pragniesz. Chcę ci powiedzieć coś ważnego. Słuchaj Mojego głosu.