Rozważania ojca Michała Nowaka


Rozważania ojca Michała Nowaka OFM Conv
Luty 2020
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
 
Marzec 2020
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Kwiecień 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Maj 2020
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

dar mojego Boga...

2019-06-13


(J17,1-2.9.14-26) 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: "Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".


Mili Moi…
Dopiero co wróciłem z weekendu dla małżeństw w Szwecji, a już jutro ruszam na podobny weekend do Moraska, pod Poznaniem. Dużo radości z tej mojej posługi wobec rodzin. Ale o ile tu tematy są już przemyślane, o tyle absorbują mnie teraz rekolekcje dla księży, które prowadzę za tydzień. Im powiedzieć cos mądrego, pobudzić wiarę, zaprosić do refleksji, to będzie dopiero prawdziwe wyzwanie. Nam nie tak łatwo się nawracać, nie tak łatwo ustawić się w roli ucznia, kiedy prawie wciąż jest się nauczycielem…

Dziś w szczególny sposób Jezus pokazuje nam siebie – Najwyższego Kapłana. Jego naśladujemy, za Nim idziemy, od Niego mamy się uczyć. Cudownie byłoby o tym pamiętać, ale nie działa to automatycznie. Wysiłek w ciągłym korygowaniu się, w podejmowaniu służby ciągle na nowo, każdego dnia wobec tych, którzy potrzebują… Wymagające. Ale jakie cudowne, kiedy rzeczywiście można spojrzeć na ludzi pokrzepionych Słowem, pojednanych z Bogiem… Mogę powiedzieć po raz kolejny – kapłaństwo to najlepsza rzecz jaka mi się w życiu przydarzyła. Bóg jest dla mnie taki dobry obdarzając mnie tą łaską…

Dziś jakoś szczególnie dociera do mnie świadomość tego, że Jezus modli się właśnie za mnie, że myśli o mnie, że zależy Mu na mnie. On wie bardzo dobrze czym Jego kapłanów będzie kusił świat. On zna doskonale ich słabości. I właśnie dlatego błaga Ojca, aby ten ustrzegł nas od zła. Bo Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru – jak napisze święty Paweł w Liście do Rzymian. Skoro Jemu tak na mnie zależy, to na czym mi może zależeć bardziej niż na Nim? Czy może istnieć jakaś większa „atrakcja” niż mój Bóg? Niech Jego imię będzie błogosławione…