Rozważania ojca Michała Nowaka


Rozważania ojca Michała Nowaka OFM Conv
Maj 2020
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Czerwiec 2020
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Lipiec 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Sierpień 2020
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

przyjdź Duchu Święty...

2011-06-08

Mili Moi...

Skończył się już niestety mój kilkudniowy zaledwie urlop w Krynicy Morskiej. Ale z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tego potrzebowałem. Oddech innym powietrzem, dużo snu, lektura "niezaangażowana", spacery, choć nie za długie, bo żar lał się z nieba ustawicznie. Wczorajszy zaś dzień spędziłem z księdzem Piotrem, moim przyjacielem, który również zrobił sobie dzień wolny i ucieszył mnie swoją wizytą. A rzeczywiście ucieszył, bo jak już kiedyś pisałem, nie bardzo lubię się cieszyć takimi urlopowymi atrakcjami w pojedynkę. We dwóch zawsze weselej...

Kasia pod poprzednim wpisem pyta o to jak przygotować się na Zesłanie Ducha... I powiem szczerze, że zacząłem się nad tym poważniej zastanawiać, żeby nie być gołosłownym i nie pisać banałów. Przyznam szczerze, że zwłaszcza jeśli chodzi o tę uroczystość, to przed oczami staje mi nieco zapomnian praktyka w Kościele, a mianowicie Nowenna. Jest ona dziś bardzo rzadko praktykowana, a szkoda. Jej głównym zadaniem było zwrócić naszą uwagę na przygotowanie właśnie. Ona sama stanowiła jego przedpole. Bo pamiętając o codziennej, trwającej dziewięć dni, modlitwie, człowiek siłą rzeczy stykał się z kontemplowaną tajemnicą. Szkoda, że noweny odeszły w niepamięć, choć oczywiście są nadal odprawiane, w naszym kościele również, po codziennej mszy świętej i choć jest to z pewnością jakaś szczątkowa forma, to może stać się ona swoistą trampoliną dla wzbudzenia zainteresowania nade wszystko samą osobą Ducha Świętego... Jest On ciągle nieodkryty i rzeczywiście najwięcej chyba dowiadujemy się obserwując owoce Jego działania, choć częstokroć trudno nam niektóre sytuacje bezpośrednio z Nim związać...

Myślę też, że pomocą może służyć osobista modlitwa do Ducha Świętego. Zawsze jestem zwolennikiem modlitwy własnymi słowami, ona jest chyba najprawdziwsza, co nie znaczy, że należy wyeliminować modlitwy znane, a może już całkiem zapomniane... Zamieszczam zatem Koronkę do Ducha Swiętego... Kto ją zna i praktykuje???

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

w intencjach Kościoła i odnowy świata (wer.I)

TAJEMNICE 

1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus (Łk 1, 35)

2. Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie (Mt 3, 16)

3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4, 1)

4. Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku (Dz 2, 2)

5. Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego (1Kor 3, 16)

PRZY KAŻDEJ TAJEMNICY

Na małych paciorkach 7 razy

W. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.

O. I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Na dużych paciorkach 1 raz

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: 

Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NA ZAKOŃCZENIE KORONKI:

Chwała Ojcu. (3 razy)

Wierzę w Boga Ojca.

 

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO (wer. II)

Jest to jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego. Dnia 2 grudnia 1930 r. objawił ją Pan Jezus zmarłej w 1936 r. świątobliwej matce Katarzynie Volg z Monachium.

"Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy: Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie języków. Duch Święty jest wszędzie wyłączony, pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. Toteż nie możesz mi ofiarować wraz z Matką Najświętszą, poprzez Matkę Najświętszą potężniejszej modlitwy niż Koronka do Ducha Świętego w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze."

I jeszcze raz zapewnił ją Pan Jezus 30 stycznia 1931 r.: "Moje dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem. Ja w zamian za to poślę wam wielkich mężów, którzy będą całkowicie napełnieni Duchem Świętym. Oni będą mówili do ludu o Duchu Miłości i Prawdy, żeby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dopiero wówczas wielu pozna swoje zaślepienie i zrozumie, co prowadzi do pokoju. Z prośbą o takich mężów należy odmówić wiele Koronek do Ducha Świętego".

Już w uroczystość Matki Najświętszej z Góry Karmel dnia 16 lipca 1930 r. przynaglała ją Matka Boża: "Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Świętego nikt nic nie może począć. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj mnie tak często, jak tylko możesz, w Koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte, zostaną za moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Przenajświętszą. Powiedz swemu kierownikowi duszy (był nim znany, świątobliwy franciszkanin, Bonawentura Blattman), by tę Koronkę wydał drukiem, żeby była wszędzie rozpowszechniana i pilnie odmawiana. Dzięki tym łaskom ludzkość zostanie znowu napełniona miłością. Duch Święty jest przecież Duchem Miłości".

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Odmawia się jak zwykłe 5 dziesiątków Różańca z 10 "Zdrowaś Maryja" i dodaje się po słowie "...Jezus" następujące słowa, odpowiednio do każdego dziesiątka:

1. "...który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego"

2. "...który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i wzmocni w nas wiarę, nadzieję i miłość"

3. "...który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęca" 

4. "...który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia najgłębszą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością"

5. "...który niech ześle nam siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego, co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego, co złe"

OFIAROWANIE

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen. 

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci przez Matkę Najświętszą nieskończoną ilość razy przez całą wieczność, w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze 

Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami z życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

Imprimatur: Regensburg, 11 lutego 1961 r. 

J. Baldauf, wikariusz generalny

Oczywiście pomocą służą wszelkie rozmyślania o Duchu Świętym, które dzięki Bogu coraz częściej goszczą na pólkach księgarń... A co do zainteresowania tematem... Powiedzmy szczerze, że wciąż jest ono nikłe. I dlatego zamiast czuwania w przededniu Zesłania Ducha Świętego, na które przychodzi zwykle bardzo niewiele osób, staramy się uczcić tę Osobę Trójcy uroczystą mszą świętą w niedzielę. Jest ona nieco dłuższa, połączona z rozszerzonym uwielbieniem, co pozwala chyba większej liczbie osób uczestniczyć w sposób nieco pełniejszy w zgłebianiu tej tajemnicy... Budzić świadomość i podprowadzać do prawdy jak największą ilośc dusz... Dlatego już drugi raz organizujemy to właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że choć w ten niedzielny wieczór uda nam się w Nim nieco bardziej zanurzyć...