Rozważania ojca Michała Nowaka


Rozważania ojca Michała Nowaka OFM Conv
Kwiecień 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Maj 2020
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Czerwiec 2020
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Lipiec 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

trzej królowie jadą...

2010-01-06

Mili Moi...

Wczorajsza wyprawa nad morze – piękne widoki i wielkie dziękczynienie Panu za wzrok, za to, że mogę to widzieć.

A po powrocie do domu świadomość innych darów, nade wszystko wiary i wielkie dziękczynienie za dar wiary…

Pomyślałem sobie – mój Boże tylu ludzi żyje z tym samym darem, nie zdając sobie do końca sprawy z tego, co mają

- prezent, który jest nierozpakowany i wystarcza świadomość, że go mam

- kotlet w lodówce – co mi po nim, jeśli jestem głodny, a mówię sobie po prostu, że go mam, nie zjadając?

Paweł dziś mówi o współdziedzictwie, współczłonkostwie w Ciele i współuczestnictwie… To są niezwykłe tajemnice i dary, które daje Jezus. WSPÓŁ- jest ważne…. Bo to wszystko dokonuje się we wspólnocie, znacznie szerszej niż jednego narodu wybranego. To Jego zbawienie jest darem dla wszystkich….

Ale słowa z Izajasza są wciąż aktualne – ciemność spowija ziemię, gęsty mrok spowija ludy, ale nad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała….

Chrystus powie – wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą ziemi…

W historii, żyjemy w czasach, w których nie ma żadnych przeszkód, żeby o Bogu słyszeć, żeby Go rozpoznać, żeby za Nim podążyć – przepływ informacji, wykształcenie, doświadczenia wieków – wszystko ma nam pomóc…

Zawstydzają więc czasem ludzie, którzy przychodzą do Kościoła znikąd i wierzą niesamowicie gorliwie, dużo głębiej niż wielu katolików, którzy czasem przychodzą do Niego znudzeni i mówią – daj co masz dać i nie wtrącaj się w moje życie.

Nie tylko nie stają się przewodnikami dla nikogo, ale sami gdzieś tam wybierają ciemności.

Izajasz mówi – twoi synowie przychodzą z daleka, do ciebie napłyną bogactwa, zasoby narodów przyjdą do ciebie, zaleje cię mnogość wielbłądów, wszyscy przyjdą nucąc radośnie hymny na cześć Pana

A Jan powie – przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli…

Kiedyś do kościoła wszedł katolik z niewierzącym, katolik był przewodnikiem – przy tabernakulum mówi – tu mieszka nasz Bóg – na co niewierzący stwierdził – ale ty w Niego nie wierzysz. Katolik się oburzył i spytał dlaczego tak sądzisz – bo gdybyś w to wierzył, to już od drzwi szedłbyś do Niego na kolanach

Dlaczego poganie niejednokrotnie znacznie lepiej rozumieją tajemnicę Boga, a kiedy ją odkrywają wchodzą w nią całym sercem? A katolicy czynią z niej czasem tylko nikły dodatek do swojego życia?

Herod i cała Jerozolima przerazili się – wyczuli, że nadchodzą zmiany. Lęk, że Bóg może zabrać, że Mesjasz naruszy ustalony porządek rzeczy…

Św. Paweł pyta w jednym z listów – cóż masz, czego byś nie otrzymał, a jeśliś otrzymał, czemu się chlubisz tak, jakbyś nie otrzymał….

Gdzie jest źródło wszystkiego co macie i kim jesteście…. Jeśli nawet to, że istniejemy jest darem Bożym, to czy On chce wam zabierać, niszczyć, rozwalać…

Dlaczego jest tak trudno zaufać Jego miłości i rozpakować ten prezent wiary, który otrzymaliśmy wszyscy na chrzcie świętym? Dlaczego to zaangażowanie jest takie zachowawcze i tyle wytłumaczeń – nie ma czasu, praca, rozrywka…

A On wciąż czeka, żeby dawać – jeśli się to raz odkryje, nie można już nigdy stać z boku… Jeśli raz człowiek pozna, że Bóg chce jego samego i zadowala się tym czym jestem i mam wiele do ofiarowania, a jeszcze więcej do wzięcia…

Ewangelia używa bardzo mocnego stwierdzenia – prostytutki i złodzieje wchodzą przed wami do Królestwa – bo oni już zrozumieli, że wszystko można osiągnąć tylko w Bogu… Poganie też rozumieją to coraz lepiej, bo coraz więcej nawróceń… dziś trzej Mędrcy są ich reprezentantami…

Obyśmy my nie spóźnili się na pociąg historii, bo on niestety na nikogo nie będzie czekał...